14.05.2013

Czym jest zdrowie?

                     

Zdrowie, wbrew temu, co ogólnie się uważa, nie jest tylko brakiem choroby. Brak choroby jest wprawdzie potrzebny do tego, byśmy mogli określić się mianem zdrowych, jednak jest to tylko składowa. Zdrowie jest bowiem stanem, w którym czujemy się dobrze i jesteśmy szczęśliwi. Jeśli na nic nie chorujemy, ale czujemy się niespełnieni, z jakiegoś powodu nieszczęśliwi, to według definicji nie jesteśmy zdrowi. Definicja ta, sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia, brzmi następująco:

“Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.

Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem obiektywnie istniejącej choroby, czy niepełnosprawności.”

Na tej stronie będą zamieszczane porady, jak żyć zdrowo. Znaleźć tu będzie można zarówno znane, konwencjonalne metody na utrzymanie dobrej formy, jak i nowatorskie sposoby dbania o siebie. Zachęcam więc wszystkich, którym zależy na prowadzeniu zdrowego trybu życia, do lektury naszych artykułów, ponieważ owocować to może jak najdłuższym utrzymaniem się w dobrym zdrowiu, które – jak wiadomo – jest najważniejsze.

0 komentarze:

Prześlij komentarz